shina - جیک

رادین

توسط 3 کاربر لایک شده‌

مشخصات

موارد دیگر
حالت امروز من: قبراق
shina آفلاین می باشد!
رادین
13 پست
9 دیدگاه
37.5 امتیاز
1365-02-01
مرد - مجرد
اسلام
تهران
دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی
موسسه مالی اعتباری
رفته ام
هیچ کدام
c6-01
EF7 سمند
مسافرت.خرید.خواندن کتاب شعر.گوش دادن اهنگ.تو جمع های خانوادگی بودن
respina_2013@yahoo.com

آهنگ پیشواز

افتخارات کسب شده

آخرین بازدید کنندگان

دنبال‌کنندگان

(35 کاربر)
در صورتی که تمایل دارید رادین را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
رادین
رادین
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺁﺩﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ
ﺑﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺩﺳﺖ ﺍﺷﮑﺎﺷﻮ ﭘﺎﮎ
ﻣﯿﮑﺮﺩ

رادین
رادین
ﺩﺭ ﮐﻮﭘﻪ ﻗﻄﺎﺭ
ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎﺯ، یک ﺳﺮﻫﻨﮓ, ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ, ﯾﮏ ﭘﯿﺮﺯﻥ
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﻮﻧﻞ میشه.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺎﭺ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﯿﻠﯽ ﺯﺩﻥ ﻣﯿﺎد...
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻞ ﺧﺎﺭﺝ میشه، ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺳﺎکتند و هیچکی ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯿﺎره...
ﭘﯿﺮﺯنه تو ﺩﻟﺶ ﻣﯽگه: ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ, ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﻣﻨﻮ
ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﺪ, ﭼﮏ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩﯾﺪ...
ﺩﺧﺘﺮه تو ﺩﻟﺶ میگه: ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻮﺭﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ, ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻨﺪﮔﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ, ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﺯﻥ
ﻣﺮﺩﻧﯽ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﻮ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﺪ...
ﺳﺮهنگه تو ﺩﻟﺶ ﻣﯽگه )ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯ(: ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﻮﮔﻨﺪﻭ, ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺿﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ, ﭼﮑﺶ ﺭﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ ...
ﻭ ﺍﻣﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺳﺮﺑﺎﺯه تو ﺩﻟﺶ ﻣﯽگه: ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﺎﭺ ﮐﻨﻪ, ﺑﺰﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺵ ﯾﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ!
ادامه ...

رادین
رادین
ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ ؟؟؟؟ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﯿﮑﺸﻪ !!
ﺗﻨﻬﺎﻡ ؟؟ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ !
ﺍﺯ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ؟؟؟ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ !!..
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ ؟؟ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ !!!!!
ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻡ ؟؟؟ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ !!
ﻟﺠﺒﺎﺯﻡ ؟؟؟؟ ﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ !!!
ﮐﯿﻨﻪ ﺍﯾﻢ ؟؟ ﺍﺭﻩ ﭺ ﺟﻮﺭﻡ !!!!
ﺳﻨﮕﺪﻟﻢ ؟؟؟؟ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ !!
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﻤﯿﺎﺩ ؟؟ ﻓﺪﺍ ﺳﺮﻡ ﻣﮕﻪ
ﻣﺠﺒﻮﺭﺕﮐﺮﺩﻡ !
ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ؟ ﻧﻮﭺ !!!
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ؟؟؟ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ !!!
ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ؟؟ ﻫﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﯼ
ادامه ...

رادین
رادین
قابل توجه دخترانی که میگن مردا بیخودن ....
مرد بودن یعنی نافتو که بریدن روش 2 سال حبس هم بریدن..
مرد بودن یعنی فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه..
مرد بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی..
مرد بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری..
مرد بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درسخوندن بدون استرس..
مرد بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟
یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله..
مرد بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت ازهر چی چشم ناپاک..
مرد بودن یعنی آزادی که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آخرش همش مسئولیته و حصار..
مرد بودن یعنی جنگ که شد "گوشت تنت سپر ناموسته"..
مرد بودن یعنی یه سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری..
مرد بودن یعنی واسه عید لباس نخری که دخترت واسه خرید لباس هر چی دوست داره بخره..
مرد بودن یعنی بی پول عاشق نشی..
مرد بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل..
مرد بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه ".
سلامتی
ادامه ...

رادین
رادین
این دخترایی که گوششون رو میزارن بیرون دقیقا منظورشون چیه؟ ۱) من گوش دارم شما ندارین ۲) گوش من خیلی گوشه.. گوشه شما بوقه!! ۳) من خیلی باگوشم.. اصن من خود خرگوشم ۴) گوشم تو حلق شما ۵) شمارت رو بگو من سرتا پا گوشم!

رادین
رادین
بابا : ﻣﻨﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎنُ ؟
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ : ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﺎﺗﻮنُ
ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟
ﺑﭽﻪ : ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺑﺎﺑﺎ : ﺧﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻳﻨﻰ ﺗﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﺩﻳﮕﻪ !
ﺑﭽﻪ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟
ﺑﭽﻪ : ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺎﺑﺎ : ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ؟؟
ﺑﭽﻪ : ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻼً ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻮﺩﻡ
ادامه ...

رادین
رادین
سین اول هفت سینم: سلامتی همه پدرا
سین دوم : سلامتی همه مادرا
سین سوم : سلامتی کسی که این عید هم کنارم نیست
سین چهارم: سلامتی شادی روح همه عزیزان سفر کرده
سین پنجم : سلامتی شفا پیدا کردن همه مریضا
سین ششم : سلامتی همه شما
سین هفتم: سلامتی هر کسی که لایک کنه
ادامه ...

رادین
رادین
دندانم شکست برای شن ریزه ای که درغذایم بود. دردکشیدم نه برای دندانم،برای کم شدن سوی چشمان مادرم

رادین
رادین
من نمی خواهم که بعد از مرگ من افغان کنند
دوستان گریان شوند و دیگران نالان کنند
من نمی خواهم که فرزندان و نزدیکان من
ای پدر جان ! ای عمو جان! ای برادر جان کنند
من نمی خواهم پی تشییع من خویشان من
خویش رااز کار وا دارند و سرگردان کنند
من نمی خواهم پی آمرزش من قاریان
با صدای زیر و بم ترتیل الرحمن کنند
من نمی خواهم خدا را گوسفندی بیگناه
بهر اطعام عزادارن من قربان کنند
من نمی خواهم که از اعمال نا هنجار من
ز ایزد منان در این ره بخشش و غفران کنند
آنچه در تحسین من گویند بهتان است و بس
من نمی خواهم مرا آلودۀبهتان کنند
جان من پاک است و چون جان پاک باشد باک نیست
خود اگر ناپاک تن را طعمۀ نیران کنند
در بیابانی کجا از هر طرف فرسنگهاست
پیکرم را بی کفن بی شستشو پنهان کنند
ادامه ...

رادین
رادین
آلـــیــــس کجایی؟!...
بیا ...اینجا عجیب ترین سرزمین دنیاست

رادین
رادین
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﻔﮏ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﮐﺮﺩ , ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ...
ﮔﻔﺖ : ﺧﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺴﻪ |: !!....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺳﺘﺶ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ , ﻧﺼﻒ ﭘﻔﮑﺶ ﺭﯾﺨﺖ ﺗﻮ ﺟﻮﺏ !!...
"ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺳﺮﺍﺭ "
ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ : ﭘﻔﮏ
ادامه ...

رادین
رادین
آيــا ميــدانستيد امـام خـمينى
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تنهــا امـامى اسـت كــه سـواره هـواپيمـا شـده اسـت... :|
نـــه واقعا میدانستید؟؟

صفحات: 1 2

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391-1401 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای مدیریت محفوظ است.