برای دنبال کردن ابوالفضل مهربان جهرمی باید ابتدا وارد سایت شوید!

رمــضــان شــاخسارى از طــوبـى /
غرفه اى از بــهشـتِ رضوان است/
شــبِ قــدرش ســلام بــر مــهدى (عج(/
تــا بــه فـجرش که نور باران است/
****************************
رمضان شهرِ عشق و عرفان است /
رمضان بحرِ فیض و إحسان است /
رمــضــــان ، مــاهِ عــتــرت و قــرآن /
گــــاهِ تــــجدیدِ عهد و پیمان است /
رمــضــان امــتــــدادِ جــــاده ی نــــور /
در گذرگاهِ هــر مــــسلمــان است/
رمــضــان چــلچــراغِ نـــور افـشان/
در شبــستانِ قلــبِ انـسان است/
مـــاهِ تــحکــیــمِ آشنـــایــــى هـــا /
مــاهِ تعــطیلِ قــهر و حِرمان است/
مـــاهِ شـــب زنــده دارىِ عُـشـّـاق /
مــاهِ بــیــدار بــاشِ وِجــدان است /
مـــاهِ اشــک و خـروش و ناله و آه /
راهِ برگــشتِ هــر پــشیمان است /
مــــاهِ آســـایــشِ قــلــوبِ بــشــر /
مــاهِ پــالایــشِ تـــن و جــان است/
مــــاهِ تــسلیــمْ در بــــرِ خـــالـــق/
مــاهِ تــمریــنِ کــارِ نــیـکــان است/
رمضــان چــشمــه ی عـطــاى خـــدا /
ماهِ عفو و گذشت و غفــر

1396/03/07 - 02:05
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20177938410445874301495892617.3771.jpg
نام فایل : thumb_HamMihan-20177938410445874301495892617.3771.jpg · سایز تصویر : 337x400 پیکسل, حجم تصویر : 117KB · دانلود تصویر
دیدگاه
ابوالفضل مهربان جهرمی

ماهِ عفو و گذشت و غفــران است/
رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا /
بهــرِ گــم گـشتگانِ حـیــران است /
رمــضــان شــاخسارى از طــوبـى/
غرفه اى از بــهشـتِ رضوان است/
رمــضــان بــارگــــاهِ (بــســم الله)/
جلــوگاهِ (رحیـم) و (رحمان) است/
مــاهِ تـــحصیــلِ دانــش و تــقــوى/
گــاهِ تــطهـیــر و راهِ ایــمـان است/
مــــاهِ إکـــرامِ عـــتــرت و قـــــرآن /
مــــاهِ إطفــــاءِ نــــارِ نــیــران است/

1396/03/7 - 02:05
ابوالفضل مهربان جهرمی

عیــــدِ مســعــودِ زاد روزِ حــسَــن(ع)/
روزِ پــر فــیــضِ نــیــمــه ی آن است/
شــبِ قــدرش ســلام بــر مــهدى (عج)/
تــا بــه فـجرش که نور باران است/
مـــغــربِ آفــتــابِ عــمــرِ عــلـــى /
مشــرقِ مــــاهتــــابِ قــرآن است/
در چــنین مَه که إنس و جان ، یارب/
بر سرِ سفــره ی تــو مــهــمـان است/
نظـــرى ســوىِ دردمنــدان کــــن /
اى کــه نــامـت شفا و درمان است/

1396/03/7 - 02:06
ابوالفضل مهربان جهرمی

بــــار إلــها بــــه درگــهِ کــــرَمـــت /
سائــلِ خــستــه دل فـراوان است/
کشــــورِ مــــا بــهشتِ زهــرا شد /
بس کــه پــُر لاله خــاکِ ایران است/
اى خــــــدا آرزوىِ ایــــــن امـــــت /
جشــنِ پــیــروزىِ شــهیــدان است/
واى بــر حـالِ آن کسى که حِسان!/
خــصــمِ قــرآن و یـارِ شیطان است/
« شعر از حِسان، شاعر اهل بیت(ع)»

1396/03/7 - 02:06

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.