برای دنبال کردن فلشته باید ابتدا وارد سایت شوید!

کاش در کنارم بودی ، کاش میتوانستم تو را در آغوشم بگیرم و نوازش کنم....باورم نمیشود که از من اینهمه دور هستی و فاصله بین من و تو بیداد میکند....کاش می توانستم دستانت را بگیرم و با تو به اوج خوشبختی بروم....کاش میتوانستم بوسه ای بر گونه مهربانت بزنم.... ای کاش ، کاش ، کاش...دلم بدجور هوای تو را کرده هست عزیزم... دلم بدجور در حسرت دیدار تو هست ایبهترینم....باورم نمیشود ، این همه فاصله در بین من و تو غوغا میکندو دریای غم و دلتنگی در قلبهایمان طوفان به پا میکند ، امواج تنهایی مثل خنجر در قلبهایمان مینشیند ....و ای کاش در کنارم بودی ... کاش بودی و دلم را از امید و آرزوهای انباشته شده خالیمیکردی...باورم نمیشد ، سخت است باور کردنش ، با نبودنت در کنارم گویادر این دنیا تنهای تنهایم .... بی کس ، بی نفس ، میروم با همان پاهای خسته ، در جاده ای که به آن سوی غروب خورشید ختم شده است.... کاش که تو در کنارم بودی....آنگاه دیگر هیچ آرزویی از خدای خویش نداشتم..

1393/12/04 - 13:32 در هی تو..عاشقتماااا

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.