برای دنبال کردن нαмι∂ яєzα باید ابتدا وارد سایت شوید!

#خَسته اَم
اَز #خودَم خَسته اَم
اَز شُمـآ
#روزهآـی بی‌ حوصِلِگی
#شَب‌هآـی کِشدـآرِ تَنهـآیی‌
اَز این #شِعر‌هآی تِکرـآری
عِشق هآ
عآشِقآنه هآ
حَتی #شِکَست‌هـآـی تِکرـآری
اَز این #حُضور‌هآـی مَتَرسَک وـآرِ پُر اَز #تَردید
اَز #اِمتدآدِ مُستَمَر #چهآر فَصلی که اَز #کَفِّ مآ میرَوَند
بِدون هیچ تَغییر
#خآلی‌ شُده اَم
#خآلی‌ میرَوَم
هیچ فِکری دَر سَرَم نِمی‌‌مآنَد ... نِمی‌‌آیَد که بِمآنَد
هَمین روز هآست که #کاغَذِ سِفیدی به #اِشترـآک بگُذـآرَم
فَقَط بآ یِک #اِمضـآء
یآ چه میدآنَم
یِک #شِکلَک
یِکی‌ اَز این قَلب‌هآیی‌ کِه هَمه برآیِ هَم میفرستَند

یآ دَستی‌ کِه بآید #تِکآن بُخورَد وَلی‌ نِمیخورَد
#هَمین روز هآست کِه خودَم رـآ یِک جآیی‌ #گُم کُنَم
نَه ... اینبآر پُشتِ #دود سیگار نیست
یآ میآنِ #اَنبوه وآژه‌هآیِ بی‌ سَراَنجآم
یآ دَر #سوگِ نیمه #رِفاقَت‌هآی گآه وَ بیگآهی
این بآر
دَر #کوچه پَس کوچه‌هآیِ کودَکیِ کَسی‌
که زود #بُزُرگ شُد
#نیمه بِرَهنه
#عُصُیآنی
#شورِشی
وَ بآ #دِلی‌ پُر بُزُرگ شُد

1393/11/29 - 23:38 در پیشکسوتای جیک
دیدگاه
нαмι∂ яєzα


وَ بآ پُر بُزُرگ شُد
کَََسی‌ که این ... عَجیب خَسته اَست ...

1393/11/29 - 23:39

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391-1401 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای مدیریت محفوظ است.