برای دنبال کردن asa باید ابتدا وارد سایت شوید!

سلــــــــــامتــــــــــي روزي ڪه
ني ني کـــــــــوچولــــــــــوم
با ناراحٺــــــــــي بیــــــــــاد پیشــــــــــم
بغلــــــــــش کنــــــــــم بگــــــــــم
ڪي دخترڪوچــــــــــولوي منو
اذیــــــــــتـــــ ڪرده؟؟؟
اشڪ تو چشاش جمع شہ
بگــــــــــہ
آقاتــــــــــون هاپو شده
همــــــــــش گازم میگیــــــــــره
منم واسه ایــــــــــنکه
دل دخترم شاد شه
باهاش نقــــــــــشه بڪشمــــــــــو
بریــــــــــم کلی آقامونــــــــــو گاز بگیریــــــــــم
بچــــــــــم ڪیفـــــ ڪنه♥

1393/10/24 - 12:07

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391-1401 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای مدیریت محفوظ است.