سجاد
سجاد
يادداشت يكي از دختراي خوب و مهربون شبكه:: ﻣﺎﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﺪم : ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ اوﻧﻘﺪری ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺸﻘﺶ ﻣﺚ ﯾﻪ ﭘﺮﻧﺴﺲ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻪ ﺗﺎﺟﻔﺘﺶ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﺗﻮدﺳﺘﺎی ﯾﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ!! روزا دﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮم و آنﭼﻨان ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻐﻠﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ رو ﺑﺎ ﺗﻤﻮم وﺟﻮدش ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻩ!!! #مامان_عاشقتم
ادامه ...

1 دیدگاه · 1393/06/27 - 16:19 توسط Mobile

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.