ابوالفضل مهربان جهرمی
ابوالفضل مهربان جهرمی
*** ما تشیّعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریم ***
مقام معظم رهبری حفظه الله : 26/5/94
ما تشیّعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریم؛ این تشیّعی نیست که ائمّه (علیهم‌السّلام) آن را ترویج کردند و آن را خواستند. تشیّعی که بر پایه‌ی ایجاد اختلاف، بر پایه‌ی تمهید و صاف‌کردن جادّه برای حضور دشمنهای اسلام است، این تشیّع، تشیّع نیست؛ این انحراف است. تشیّع مظهر تامّ اسلام ناب است، مظهر قرآن است. ما از کسانی که کمک به وحدت میکنند حمایت میکنیم، با کسانی که ضدّ وحدت عمل میکنند مخالفت میکنیم، از همه‌ی مظلومان دفاع میکنیم.
ادامه ...

нαмι∂ яєzα
нαмι∂ яєzα
#خَسته اَم
اَز #خودَم خَسته اَم
اَز شُمـآ
#روزهآـی بی‌ حوصِلِگی
#شَب‌هآـی کِشدـآرِ تَنهـآیی‌
اَز این #شِعر‌هآی تِکرـآری
عِشق هآ
عآشِقآنه هآ
حَتی #شِکَست‌هـآـی تِکرـآری
اَز این #حُضور‌هآـی مَتَرسَک وـآرِ پُر اَز #تَردید
اَز #اِمتدآدِ مُستَمَر #چهآر فَصلی که اَز #کَفِّ مآ میرَوَند
بِدون هیچ تَغییر
#خآلی‌ شُده اَم
#خآلی‌ میرَوَم
هیچ فِکری دَر سَرَم نِمی‌‌مآنَد ... نِمی‌‌آیَد که بِمآنَد
هَمین روز هآست که #کاغَذِ سِفیدی به #اِشترـآک بگُذـآرَم
فَقَط بآ یِک #اِمضـآء
یآ چه میدآنَم
یِک #شِکلَک
یِکی‌ اَز این قَلب‌هآیی‌ کِه هَمه برآیِ هَم میفرستَند

یآ دَستی‌ کِه بآید #تِکآن بُخورَد وَلی‌ نِمیخورَد
#هَمین روز هآست کِه خودَم رـآ یِک جآیی‌ #گُم کُنَم
نَه ... اینبآر پُشتِ #دود سیگار نیست
یآ میآنِ #اَنبوه وآژه‌هآیِ بی‌ سَراَنجآم
یآ دَر #سوگِ نیمه #رِفاقَت‌هآی گآه وَ بیگآهی
این بآر
دَر #کوچه پَس کوچه‌هآیِ کودَکیِ کَسی‌
که زود #بُزُرگ شُد
#نیمه بِرَهنه
#عُصُیآنی
#شورِشی
وَ بآ #دِلی‌ پُر بُزُرگ شُد
ادامه ...

atefeh
atefeh
لَبخَـند میزَنَـم که #فِکر کنند #بـآزی رآ بُـرده اَند ، اَمآ

نمیدآننـد [ مَـن بـآ #هَـر کسی #رِقـآبَت نِمیکنَـمـ ]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.