sahar_lover72 - جیک

CLOSED-stamp-red.png 138513880017721.jpg 64339271676003810976.jpg SC20150415-190511-1.jpg
raha

هروقت دلت شکست،خرده های دلت را خودت جمع کن ت.. [درباره]
توسط 23 کاربر لایک شده‌

مشخصات

موارد دیگر
حالت امروز من: موقشنگ
sahar_lover72 آفلاین می باشد!
raha
619 پست
602 دیدگاه
2132.5 امتیاز
0000-00-00
زن - مجرد
اسلام
آذربایجان شرقی
دانشگاه علوم پزشکی دولتی
دکترا و بالاتر
doctor
هیچ کدام
apple 6
Bugatti veyron دوس دارم
خدا ، خانوادم و آقامون ، پزشکی ، کانادا ، بوگاتی ویرون ، مک بوک ، نویسندگی ، هیجان ، مسافرت ،

آهنگ پیشواز

افتخارات کسب شده

آخرین بازدید کنندگان

دنبال‌کنندگان

(130 کاربر)

برچسب ‌های کاربردی

در صورتی که تمایل دارید raha را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
raha فرياد مي زند:
_
raha
raha
تو ي سايـتي داشـتـم ميگشتـم...فاز فاز عاشـقـي بود و خلاصـه منم حـس گرفتـه بودم و اينا...
بعد پسره پـست گـذاشتـه
عــــشــــق يـعـنـي... بهت بگـــه... واسم اوجولات ميخري؟!
من{-15-}
شكست عشقي{-15-}
مدير اون سايته {-15-}
اوجولات{-15-}
مجددا من {-15-}
بچه ها اسيد ليتري چنده؟! ميخوام خودمو حل كنم{-46-}

raha
raha
بالاخره یه روز صبح پیکر پاک و مطهرم رو در حالی که
سیم هندزفری دور گردنم پیچیده رو ورمیدارن میبرن قبرستون{-15-}

raha
raha
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ !!!؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻓﮏ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻟﮑﯿﻪ!!! {-1-}
ﺑﺎ ﭼﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ، ﺍﻣﺪﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ :-|
ﺑﺪﻭ ﺑﺮﻭ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪﺗﺖ{-108-}
ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺘﺮﺱ
ﻣن ﯾﺪﻭﻧﻢ دور دونم فقط ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻢ...
ﻭﺍﺍﺍﻟﻠﻼﺍﺍﺍ

raha
raha
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ
ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﻢ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻡ، ﭘﺴﺮﻩ ﮐﻪ
ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻬﺶ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺖ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻭﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎ
ﻧﺨﻮﺭﻩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ؟؟ ﺍﺻﻼً ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺗﻮ؟؟
ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ، ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺴﺖ ... ﻋﺎﻗﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﺍ ...
ﺗﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﻓﺮﺍﺭﮐﻨﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮِ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺍﯾﻨﻮ ﮐﺘﮏ ﺯﺩ،
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮِ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﻠﻄﺎ
ﻧﮑﻨﻪ ...
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﻫﻮﯾﺞ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ
ادامه ...

raha
raha
پسـری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻨـﺖ ﺭﺍ ﻋـﺮیاﻥ ﻧﻤﯿـﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧـﻮ !
ﺑﻠﮑـﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﻋـﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨـﺖ ﻣـﯿﮑﻨـﺪ ...
ﺑﻔـﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔـﺮ ﻭﺍﻗﻌـﺎ ﻋﺸﻖ ﺑـﻮﺩ ...
ﻟـﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ پیشـانی خیـلی بیشـتر ﺍﺯ ﻟـﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑـﻮﺩ ...
ﺍﮔـﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤـﺎﻥ ﺩﺳﺘـﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ مـیگیـرد ...
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤـﻈﻪ ﺍﯼ ﺩیـوﺍﻧـﻪ ﺍﺵ مـیکنـد
ﻭ ﺍﺯ ﺑـﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴـﺖ میـشود
ﺍﺣﺘﯿـﺎﺝ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤـﺨﻮﺍﺑﯽ نیـست ...
ﺍﮔـﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ یکـدیگـر ﻫﻢ ﻟـﺬﺕ ﻣـﯿﺒﺮﯾـﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣـﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒـﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨـﻮﺭدﻧﯿـﺴﺖ ...!
ﻻﺯﻡ ﻧﯿـﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔـﺖ ﻗﻠـﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ...
ﮐﻪ ﻣـﺒﺎﺩﺍ خـوشگلتـر ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟـﺶ ﺭﺍ ﺑﺒـﺮﺩ
ﺧﯿـﺎﻟﺖ ﺗﺨـﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎﻥ ﻗﯿـﺎﻓﻪ ...
ﻭ ﺧـﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌـﯿﺖ ﺣﺎﮐـﻢ ﺫﻫـﻦ ﺍﻭ ﻫﺴـﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﯾﻌـﻨﯽ ﺑﺎﻟـﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧـﻮﺩت ...
ﮐﻪ یک ﻣـﺮﺩﯼ در ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑـﯿﻪ ﮔﺎهـت است
ﻭ یقـین ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴـﺘﯽ
ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ
ادامه ...

raha
raha
دختری که موهاش تا کمرشه
شیطونه
لوسه
خل و چله
گاهی خنگه
برای هزاربارم که شده بازم میپرسه دوسم داری؟
بوست میکنه که جای رژش بمونه
وقتی کنارت راه میره دستشو حلقه میکنه دورِ بازوت
بهت میگه آقامون
روت حساسه
اگه کاری کنی دلش میگیره
رو تمام حرکاتو حرفات حساسه
دلش برات تنگ بشه گریه میکنه
از دیدن پاستیل ذوق میکنه
وقتی ذوق میکنه بوست میکن
وقتی میخوای برسونیش خونشون میگه بازم میخوام پیشت باشم، بیخیالِ مامان اینا
عاشق دستاته و محکم میگیرتشون
هی میگه فقط‌ مال منی
وقتی داری میای با لبخند نگات میکنه و تو دلش قربون صدقت میره
هی موهاتو خراب میکنه و بهم میریزه
تو ماشین دستش از دستت جدا نمیشه
وقتی چایی میخوری خودش قند میزاره دهنت
واسه همه خیلی مغروره اما واسه تو غرورشو میذاره زیر پاش
از بی محلی یا بعضی حرفات کلی دلگیر میشه
این دختریه که واقعا عاشقت شده این
دختر نیس که√√√√
عشقه لامصب عشققققق
ادامه ...

raha
raha
حس قشنگیه
یکی نگرانت باشه،
یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده.
سعی کنه ناراحتت نکنه،
حس قشنگیه ... وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده
عزیز دلم رسید؟
قشنگه: یهو بغلت کنه،
یهو . . . تو ی جمع .. در گوشت بگه دوست دارم،
بگه که حواسم بهت هست.
حس قشنگیه ازت حمایت کنه،وقتی حق با تو نیست ...
آره ...
♥ دوست داشتن همیشه زیباست ♥
ادامه ...

raha
raha
اخم های تو بالاترین لذت دنیاست

ای بهانه ی تمام لوس شدنهای من

دوستت دارم

raha
raha
اﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ،

ﻋﻤﺮﺷﻮﻥ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ....

ﺻﺒﺤﻬﺎ ... ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺷﻠﺨﺘﻪ ...

ﺯﯾﺮﭼﺸﺎﺵ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﺪﻩ ...

ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺤﺶ ﮐﻪ جیغ ﻣﯿﺰﻧﻪ :

ﺑﺎﺑﺎ ﻧﯿﺎاااااﺍﺍﺍﺍ ﺗﻮ !!!

بعدشﻓﺮﺍﺭﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ،

تمومه ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﻣَﺮده ....

تموم دنیای یه "پدره"
ادامه ...

raha
raha
???

raha
raha
???

raha
raha
زشتم نشدیممردم تنهاییمونو باورکنن...

به هرکی میگیم دوست پسر ندارم...

میگه برو کثااااااافط اونم کیییی؟؟؟؟

تووووووووو؟
برووووو....

والا
خوشگلا میدونند چی میگم...ㄟ(ツ)ㄏ
ادامه ...

صفحات: « 10 11 12 13 14 »

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.