کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه دلشکسته عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
دلشکسته (گروه عمومی · 41 کاربر · 448 پست)
atefeh
atefeh
دستهايم را محکمتر فشاربده

اينجا خيلى ها سر جدايی من و تو شرط بسته أند..

atefeh
atefeh
•حلقـه ے دستانـﭟ را /تنگ تـر/ کـטּ

بگـذار روے دلـم کم شـود

بگـذار بداند /تنــگ تـر/ از آטּ هــم

جایـﮯ هسـﭟ..

atefeh
atefeh
بهش بگى دوسش دارى پر رو میشه ومیره..

بهش بگى ازش بدت میاد نا امید میشه و میره..

محبت کنى خوشى میزنه زیره دلشو میره..

محبت نکنى از یکى دیگه محبت میگیره و میره......

خلاصه میره خودتو خسته نکن!!

atefeh
atefeh
هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود

… پــــــــس خواهم زد

… تنــــــــــها

… تمنای دستان تـــــــــــو را دارم

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

، وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی

… که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای
ادامه ...

atefeh
atefeh
פـسرتـ...
چیزے نیــ๛ ڪـہ مـלּ بخـورم...
פسـرتــ...
اوלּ چیزیـہ ڪـہ بـہ בـلتــ میـذارم...

atefeh
atefeh
حسود نیسم اما...
کسی به غیر از خودم...
غلط کند که بخواهد رقیب من باشد
به هرکسی که ...
شبیه تو نیست بد بینم
اجازه است که....
عشقت نصیب من باشد؟

atefeh
atefeh
چقـــدر خوبــہ
آدم همیشــہ زیر پرچمـِ یـہ [ مَرد ] بآشــہ
و چقـ ــــدر خوبـــہ
اون مــرد [ باباے ] آدمــ بآشــــہ

atefeh
atefeh
کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ..

باز هَم دِلَت میخواهَد...

بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها ...

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده ...

هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے!!

atefeh
atefeh
سرت را …

تکیه به دیوار نــده عمرم …

به غیرت …

شانه هایم برمی خورد …

atefeh
atefeh
تـــو را دوست میدارم . . .

چه فـرق مى کند که چــــــــــــــ­ـرا ! ؟

یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت!

یـا چطـور شـد که . . . !

چه فــــــــــــــ­ـرق میکـند ؟!

وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــ­اور کنـى . . . که نمـى کـــــــــنى

و من بــایـد فـرامـــــــــو­ش کــنم . . . کـه نمـــــى کـــــنم
ادامه ...

atefeh
atefeh
او هـــــم آدم اســـــت

اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت

غـــــصـــــه نـــــخور

اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن

یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند

یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد

یک روز شکــــستن را درک مــــیکند

آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه

آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . . .
ادامه ...

atefeh
atefeh
بـه خــــــدا گفــــــتم زحمــــت نکـــشد
نه نــــــیازی بــه زلــــزلــه هســـت
نــه نــــــیازی بــه ســــــونــامـــــی
همــــین کــه تــو نیــــستـــی
همــــین کــه نمیــخنــدی
بــــلاهــای بــزرگــی انــد
کــه جهــــــانــم را بــه خــــــاکــــــ کشــــــیده انــد....
ادامه ...

صفحات: « 6 7 8 9 10 »

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.