کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه دلشکسته عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
دلشکسته (گروه عمومی · 41 کاربر · 448 پست)
atefeh
atefeh
زن، زنـدگـیسـت
و
مـرد، امـنیـت
و چـه خـوب مـی شـود وقـتـی
مـردی تمـام مـردانگیـش را
خـرج
امـنـیت زنـدگـیش کنـد
و چـه زیبـا مـی شـود وقتـی
زنـی تـمام زنـدگیـش را
خـرج
غـرور امـنـیتش بـکـند..........
ادامه ...

atefeh
atefeh
آدم های دنیای من تنها فعل هایی را صرف می کنند....
که برایشان صرف دارد...
آدم های دنیای شما چطور؟؟

atefeh
atefeh
عاشق دست های گرم و امنت هستم...

وقتی که محکم دستم را میگیری,نمیخواهم مغرور شوم..نه.....

اما اگر از گرمی دستانت نفهمم که دوستم داری دیوانه ام!

پس بدان که دستانت راز دلت را رسوا کرد!

atefeh
atefeh
بی رحمی ات را ستـایش می کنم!دلتنگی ات را دوست دارم!قهر که می کنینمی رنجم!سکوتت را با جان و دلمی پذیرم!فقط باش...بین تو و خوشبختیانتخابِ من همان همیشگی ست....
ادامه ...

atefeh
atefeh
دلــ ـم می خواهد نامـ ـت را صدا کنم !

یک طـ ـور دیگر!

جوری که هیـچ کس صدایت نکرده باشد !

یک طور که هیـچ کس را صدا نکرده باشم !

دلـ ــم می خواهد نامــت را صدا کنم !

یک طور که دلـ ـت قــرص شود که من هستم ,

یک طور که دلـ ــم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی …!
ادامه ...

atefeh
atefeh
بـ♥ـیــا بــا پــنــجـــہ راه بــرویــم

روے تــטּ ایـــטּ בنـ♥ـیــا

بــگــذار خـ♥ـواب بــمــانـــב

نــفــهــمـב از قــانـ♥ـونــش گـــریــخــتـــہ ایـــم و

♥בل♥ بــاخـــتــہ ایـــم. . . !
ادامه ...

atefeh
atefeh
مواظب باش
فاصله ات را با آدم ها حفظ کن
یکدفعه می زنند روی ترمز
و
تو مقصر می شوی...

atefeh
atefeh
لبخندتو تمام تعادل شهررا به هم میریزد..
توبخند،
من شهر رادوباره میسازم

atefeh
atefeh
پیرزنی شوم

آلزایمر بگیرم

زنگ بزنم

انگار

پسرم هستی

بگویم

چقدر

دلم

برایت تنگ است

atefeh
atefeh
خنده دار است،نه؟!


که تو هی مرا دور بزنیو من


دلم را خوش کنمکه در محاصره ی تو هستم. . .

atefeh
atefeh
مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!


مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..


یـــک لبـــــخـنـــد ...


بــه بــازی میـــــگیــــری ..!


مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..


و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..


مــــــی گویند ســــاده ام ..!


اما مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ...


همیـــــــــن!


و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!
ادامه ...

atefeh
atefeh
آنقدر زیبا عاشــــــــق او شده ای ...


که آدم لذت میبرد از این همه خیــــــــــانت !!


روزی هم اینگونه عاشــــــق من بودی...


یادت هست لعـــــــــــنتی ؟؟؟
ادامه ...

صفحات: « 9 10 11 12 13 »

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.