ate-feh - جیک

56bf6dbe7fe0f55b576d3655142ad90a-425.jpg jahrom4950133.jpg 21.jpg Man az ina mikham . omran dg gere bokhore.jpg
atefeh

من نباید چیزی باشم که تو می خواهی. من خودم ا.. [درباره]
توسط 22 کاربر لایک شده‌

مشخصات

موارد دیگر
حالت امروز من: ناراحت
ate-feh آفلاین می باشد!
atefeh
867 پست
940 دیدگاه
3180.5 امتیاز
1374-05-17
زن - مجرد
اسلام
سمنان
دانشگاه سراسری
کارشناسی
از همونا
فک کن ی درصد
خواب... خرید ... موسیقی... نقاشی.... گررررررررربه ها....
atefeh.net@gmail.com

آهنگ پیشواز

افتخارات کسب شده

آخرین بازدید کنندگان

دنبال‌کنندگان

(156 کاربر)

برچسب ‌های کاربردی

در صورتی که تمایل دارید atefeh را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
atefeh فرياد مي زند:
_
atefeh
atefeh
ﻣﻦ ﻧــﻪ ﺣـــﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨــﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨــﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ
ﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑِــﺖ ﮐﻨــﻢ !!
ﻧﻪ ﭘِﯿﮕﯿـــﺮ ﺍﯾﻨــﻢ ﺑﺒﯿﻨــﻢ ﺑَﺮﺩﺍﺷـــﺖ ﺑَﻘﯿـــﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﯿـــﻪ !!
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺣَـــﺮﻑ ﺩﻳﮕـــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼِﺸـــﻢ ﻛﺴـــﻰ
ﻧﻴـــﻮﻣﺪﻡ . . .
ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕـــﺮﺍﻥ
ﺑﺨـــﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﭼِﺸــﻢ ﻛﺴـــﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘـــﻢ ..!
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ ...
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺩﺭﮐﻢ ﮐﻦ...
ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺷﺮ ﮐﻢ ﮐﻦ...
ادامه ...

atefeh
atefeh
تو یک زنی...
لباس خوب بپوش !
برای خودت غذاي خوب بپز !
خودت را به صرف قهوه ای در يک خلوت دنج ميهمان کن !
براي خودت گاهی هديه ای بخر !
وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری ..
احساس سربلندی می کند
آنوقت ديگر از تنهايي به ديگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی
يادت باشد ....
برای یک زن عزت نفس غوغا ميکند!

تقدیم به همه بانوان عزیز
ادامه ...

atefeh
atefeh
حــــــــــواست هست؟
به این نـــــق زدن ها حواســـــــت هست؟
وقتی تو کمی از من دور می شوی
آهــــــم بلند می شود و بهــــــــانه گیــــــر می شوم
دست خــــــودم نیست
من بهــــــــانه هایم فقط گیــــــــر توســـــت
حالا چه اخم کنی چه لبخند بزنی
من هر بهـــــــــانه ای را وقــــــــف تو مـــــــی کنم
اصلا تو خودت بهــــــــانه ای ....
آن هـــــــــــم قشنگـــــــ تریــــن بهـــــــــانه زندگــــــــی من...
میــــــفهمـــــــــــی؟؟
بهانـــــه ای...
بهــــــــــانه ای بـــــــــــرای بــــــــــودنم
ادامه ...

atefeh
atefeh
کاش مي شد جاي من باشي
تا بداني که
چه حسي دارد
وقتي آدمي مثل تو را
اين همه دوست دارم...

atefeh
atefeh
ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ !
ﺑﻪ ﺑﺪﻭﯼﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﺩﺍﺩﻧﺪ ...
ﺗﺎ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ، ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﯿﺎﯾﺪ
ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪﯼ ﺟﻬﺎﻥ
ﺁﺗﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ
ﺻﺮﻑ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...
ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ !
ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕِ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻮﺩ؛
ﺩﻧﺪﺍﻥﺩﺭﺩ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩِ ﻣﺎ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥِ ﻏﺬﺍ
ﺳﻔﺮﯼ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﺁﻣﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﻟﺐﺧﻨﺪﺕ ﺗﻦ ﻣﯽﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ...
ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻣﻬﺘﺎﺏ
ﺍﺛﺮﯼ ﻫﻢ ﭘﺎﯼ ﺩﯾﺪﻥِ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺑﺮﺗﻮﻟﻮﭼﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺳﯿﻨﻪﺭﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺵﻣﺎﻫﯽﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻤﺸﺎﻥ
ﺑﺎ ﺳِﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻟﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﮐﻨﺪ ...
ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻏﺎﺭﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩﯼ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺪﺍﻡ ﻋﺼﺮ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎﺷﻒِ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ.
ادامه ...

atefeh
atefeh
دیگه دلم نه پول میخواد ...

نه آغوش...

نه مهمونی....

نه حتی آینده

دلم بچگیمو میخواد!

پاهای شنی

دستای کاکائویی

دلم میخوادوقتی بلال میخورم کل صورتم زغالی شه

100 بار یه سرسره ی 1 متری رو برم

بازم خسته نشم...

چایی رو با 10 تا قند بخورم

بستنی و پفک و لواشک رو باهم بخورم

سرچیزای مسخره اینقد بخندم بیوفتم کف اتاق

دلم میخواد مثل بچگیا بوی سیگار حالمو بد کنه

عیدیامو بریزم تو اون قلک

دلم میخواد بازم رو دیوار نقاشی بکشم

مورچه ها رو بکشم...

دلم میخواد وقتی گریه میکنم

مادرم اشکمو پاک کنه نه پیرهعن تنم....

دلم میخواد شبا تو خواب غلت بزنم

جای اینکه حرف بزنم!

1000 تومن تو جیبم باشه اما دلم خوش باشه

از شاخه درختا بالا برم

غروبای بعضی روزا فقط منتظر "آنشرلی" باشم

ولم کنی تا صبح تو شهر بازی بمونم

مادرم که نماز میخونه برم جلوش اینقد ادا در بیارم تا بخنده

نمازشو بشکنه و بعدش فرار کنم

بزرگترین اشتباهم این بود که آرزو کردم بزرگ شم

دنیای بزرگا خیلی سرد و تنهاست...
ادامه ...

atefeh
atefeh
اگر کسي تو را با تمام مهربانيت دوست نداشت ... دلگير مباش که نه تو گناهکاري نه او

آنگاه که مهر مي ‌ورزي مهربانيت تو را زيباترين معصوم دنيا مي‌کند ... پس خود را گناهکار مبين
من عيسي نامي را مي شناسم که ده بيمار را در يک روز شفا داد ... و تنها يکي سپاسش گفت!!!
من خدايي مي شناسم كه ابر رحمتش به زمين و زمان باريده ... يکي سپاسش مي گويد و هزاران نفر کفر !!!
پس مپندار بهتر از آنچه عيسي و خدايش را سپاس گفتند ... از تو براي مهربانيت قدرداني مي کنند.
پس از ناسپاسي هايشان مرنج و در شاد کردن دلهايشان بکوش... که اين روح توست كه با مهرباني آرام ميگيرد
تو با مهر ورزيدنت بال و پر ميگيري ...
خوبي دليل جاودانگي تو خواهد شد ...
پس به راهت ادامه بده
دوست بدار نه براي آنکه دوستت بدارند ...
تو به پاس زيبايي عشق ، عشق بورز و جاودانه باش...
ادامه ...

atefeh
atefeh
زن که باشی
عاقبت یک جایی ، یک وقتی
به قول شازده کوچولو
دلت اهلیهِ یک نفر می شود !...
و دلت ،
برای نوازش هایش تنگ می شود ؛
حتی برای نوازش نکردنش !
تو می مانی و دلتنگی ها ،
تو می مانی و قلبی که لحظه های دیدار تند تر می تپد .
سراسیمه می شوی ،
بی دست و پا می شوی ،
دلتنگ می شوی ،
دلواپس می شوی ،
دلبسته می شوی ؛
و می فهمی ،
نمی شود "زن" بود و عاشق نبود
ادامه ...

atefeh
atefeh
๓๓๓๓....

atefeh
atefeh
ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪ .......
ﻫِﯽ ﺑﺎﻧـــﻮ ...
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺻﺎﻑ ﻭﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﺩﺍﺭﯼ ...
ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﻣﺜﺎﻝ:
ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﯽ ...
ﺗﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﯽ ....
ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ ...
ﺗﻮ ﺑﺮﯼ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ....
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ...
ﻭ .....
ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﺶ
" ﮐﺸﮑﻪ"
ﺩﻟﺘﻮ ﺳﻔﺖ ﺑﭽﺴﺐ
ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﻝ
ﭘﺎﮐﺖ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﻦ ﻭ ﻧﺸﮑﻮﻧﻨﺶ
ادامه ...

atefeh
atefeh
به خودش زحمت نمیدهد یك نفر را كشف كند ،

زیبایی هایش را بیرون بکشد ،

تلخی هایش را صبر كند ...

آدمهای امروز،

دوستی های كنسروی می خواهند !

یك كنسرو كه درش را بـاز كنند ؛

بعد ...یک نفر،

شیرین و مهربان،

از تویش بپرد بیرون !

و هی لبخند بزند

و بگوید :" حق بـا توست " ....
ادامه ...

atefeh
atefeh
♡ﺗﻮ ﺭﺍ "ﺩُﺧﺘــﺮ " ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؛ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﺶ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ… ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﺗﻮ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻥ! ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ … ﺗﻮ ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭﺕ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﺩ ... ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭﺡ ﺗﻮﺳﺖ ﺍﺷﮏ ﻧﻤﯽﺭﯾﺰﯼ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﺕ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯽ؛ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ، ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﺟﻼ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ... ﺧﺎﻧﻪ، ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﻢ ﻻﻻﯾﯽِ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻭﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﯼ، ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﮊﻩ " ﺩُﺧﺘـﺮ ﺑﻮﺩﻥ " ﺍﺳﺖ ... ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻠﻂ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻈﺮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﻮﯼﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ، ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽﺯﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ " ﺩُﺧﺘــﺮ" ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ... ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ*
ادامه ...

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

صفحه اصلی  /  درباره ما  /  راهنما  /  قوانین  /  تماس با ما  /  تبلیغات  /  وبلاگ
© 1391 - تمام حقوق مادی و معنوی شبکه اجتماعی جیک برای گروه طراحی آرتک محفوظ است.